Die Bockreiter im Roder- und Jülicher land, R Hamers (red.)

€ 22,50
Omschrijving

Nederlands: (Deutsch; siehe unten)

Die Bockreiter im Roder- und Jülicher Land

diverse auteurs uit de Euregio en een voorwoord van Prof. Dr Frank Pohle van de RWTH-Aachen University. 176 pagina’s, rijk geïllustreerd, kleurendruk, uitklapkaarten

Hierin passeren allerlei bokkerijders-activiteiten in het huidige Duitstalige gebied de revue, Zowel die van de eerste als de latere periode van de 18e eeuw in het gebied van Heinsberg tot en met Richterich. Aan bod komen het ontstaan van de bende van de gebroeders Douven rond Merkstein, de activiteiten van bendeleider Jozef Kirchhoffs in Herzogenrath, er wordt een route door het magnifieke landschap gemaakt via een Fahrradroute waarbij u tal van oude lokaties bezoekt waar bokkerijders actief waren of terechtgesteld werden.

Meer naar het Oosten wordt de processen te Alsdorf beschreven. Er wordt tenslotte ingegaan op de overvallen in het land ter Heyden en Richterich. Hoe echt de activiteiten in historische zin waren is onderwerp van vele studies. De aangedragen overvallen in dit boek laten zien dat enige historische feiten niet te ontkennen zijn.

DEUTSCH

„Die Bockreiter im Roder- und Jülicher Land“

Autorenbeiträge aus der Euregio mit einem Vorwort  von Prof. Dr Frank Pohle von der RWTH-Aachen, 176 Seiten, bebildert, Farbdruck.

Die Autoren lassen Bockreiter-Aktivitäten in dem heute deutschsprachigen Gebiet – sowohl aus der ersten als auch aus der späteren Periode  des 18. Jahrhunderts von Heinsberg bis Richterich -  Revue passieren.  Angeboten werden:
- die Entstehung der Bande mit den Gebrüdern Douven aus Merkstein,
 - die Aktivitäten des Bandenführers Josef Kirchhoffs aus Herzogenrath,
- eine Bockreiter-Fahrradtour durch unsere herrliche  Landschaft mit Besuch historischer Orte, wo Bockreiter aktiv gewesen sind oder hingerichtet wurden,
- eine Beschreibung der Prozesse in Alsdorf,
- schließlich die Überfälle im „Land zur Heyden” (Pannesheide, Richterich).  
Dass die Aktivitäten der Bande tatsächlich stattgefunden haben, ist durch viele Studien belegt.
Die in diesem Buch übermittelten Überfälle lassen sich durch historische Untersuchungen nicht widerlegen!